EVE
องค์ความรู้ > วิธีการดูแลรักษาเหล็กหล่อและเหล็กเคลือบสาร Enamel
วิธีการดูแลรักษาเหล็กหล่อและเหล็กเคลือบสาร Enamel

ขั้นตอนการทำความสะอาด
  • ใช้น้ำยาล้างจานหรือผงซักฝอกอ่อนๆใส่ลงบนฟองน้ำแล้วเช็ดทำความสะอาดให้ทั่ว ในกรณีที่ไม่สามารถทำความสะอาดด้วยวิธีนี้ควรใช้แปรงขัดออก
  • ล้างน้ำยาออกด้วยน้ำเปล่า
  • ตากหรือเช็ดให้แห้งเพื่อป้องกันการเกิดคราบของน้ำ
ข้อควรระวัง
  • ห้ามนำเหล็กหล่อหรือเหล็กเคลือสาร Enamel ใส่เข้าไปในเครื่องล้างจานเพราะในเครื่องล้างจานบางชนิดอาจใช้น้ำเกลือหรือสารบางชนิดที่อาจทำอันตรายต่อเนื้อเหล็กได้
  • ห้ามใช้น้ำยากัดกร่อนที่มีความเข้มข้นสูงหรือมีฤทธิ์การกัดกร่อนสูง
  • ห้ามใช้แปรงทองเหลือง หรือแปรงที่ผลิตขึ้นจากเหล็ก ควรใช้แปรงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเท่านั้น
     
  • Enamelled Pan Support Chrome Pan Support Cast Iron

    LIVE THE EXTRAVAGANT LIFE      SITEMAP       PRIVACY POLICY      TERMS & CONDITIONS      APPLY FOR JOB       FAQs