EVE
องค์ความรู้ > ข้อแนะนำในการใช้เตาไฟฟ้าให้ประหยัดพลังงาน
ข้อแนะนำในการใช้เตาไฟฟ้าให้ประหยัดพลังงาน

ข้อแนะนำในการใช้เตาไฟฟ้าให้ประหยัดพลังงาน

1. ควรใช้หม้อหรือกระทะก้นเรียบและหนา
2. เลือกขนาดของหม้อและขนาดของโซนการให้ความร้อนบนหัวเตาให้สมดุลย์กัน
3. ควรใช้ฝาปิดขณะประกอบอาหาร
4. ปรับระดับความร้อนให้ต่ำลง โดยไม่จำเป็นต้องตั้งให้สูงอยู่ตลอดเวลา

 


 

    LIVE THE EXTRAVAGANT LIFE      SITEMAP       PRIVACY POLICY      TERMS & CONDITIONS      APPLY FOR JOB       FAQs