EVE

     
เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า     เครื่องดูดควัน     เตาอบแบบฝัง        อ่างล้างจาน       อื่นๆ

เครื่องไม่ทำงาน

สาเหตุ
วิธีการแก้ไข
1. ไฟฟ้าดับ
 • ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นๆ ภายในบ้านว่าใช้งานได้หรือไม่
2. ไม่ได้เปิดเครื่องใช้งาน
 • กดปุ่ม เปิดเครื่อง
3. ไม่ได้เสียบปลั๊กหรือเสียบปลั๊กไม่แน่น
 • เสียบปลั๊กใหม่ให้แน่น
4. เบรกเกอร์ตัด
 • เปิดเบรกเกอร์

เครื่องมีเสียงดังผิดปกติ

สาเหตุ
วิธีการแก้ไข
1. คราบไขมันเข้าไปเกาะสะสมติดกับใบพัดทำให้ใบพัดเสียรูปทรง
 • ให้ถอดใบพัดออกมาทำความสะอาดล้างคราบไขมันออก
2. ใบพัดเสียรูปทรงเนื่องจากโดนความร้อนจากเตา
 • ให้ตรวจสอบดูว่าเครื่องดูดควันได้ผ่านการติดตั้งให้ห่างจากเตาตามที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ โดยตามมาตรฐานทั่วไปหากใช้เตาแก๊สควรติดตั้งเครื่องดูดควันให้สูงห่างจากตัวเครื่องประมาณ 65-70 เซนติเมตร
   

เครื่องมีกำลังในการดูดน้อยลง

สาเหตุ
วิธีการแก้ไข
1. ฟิลเตอร์กรองมีการอุดตันและสกปรก
 • นำแผ่นกรองอลูมีเนียมฟิลเตอร์มาทำความสะอาด โดยล้างด้วยน้ำเปล่า หรือแช่ในน้ำอุ่นอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส และนำมาผึ่งแดดให้แห้ง แล้วจึงนำไปใช้งานต่อ แต่หากเครื่องดูดควันติดตั้งระบบหมุนเวียนอากาศ ซึ่งจะใช้ฟิลเตอร์คาร์บอนเพื่อกรองกลิ่นนั้น จะไม่สามารถนำไปล้างน้ำได้ ควรนำไปเคาะเพื่อให้ฝุ่นหรือเศษคราบต่างๆหลุดออกและนำไปผึ่งแดดเท่านั้น
   

ติดตั้งเครื่องดูดควันระบบหมุนเวียนอากาศ แล้วยังมีกลิ่นอาหารหลงเหลืออยู่ควรแก้ไขอย่างไร

สาเหตุ
วิธีการแก้ไข
1. เกิดจากแผ่นกรองคาร์บอนที่ใช้กรองกลิ่นนั้นเสื่อมสภาพ
 • การแก้ไขเบื้องต้นสามารถทำได้โดยถอดเอาฟิวเตอร์คาร์บอนไปตากแดดและเคาะให้สิ่งอุดตันหลุดออกมาก่อนแล้วจึงนำมาใส่ดังเดิม หากประสิทธิภาพของการกรองกลิ่นยังไม่ดีขึ้นก็ควรเปลี่ยนแผ่นกรองคาร์บอน เพราะโดยทั่วไปแผ่นกรองคาร์บอนจะมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี (คำณวนจากการใช้งานปกติวันละ 1-2 ชั่วโมง)
   
    LIVE THE EXTRAVAGANT LIFE      SITEMAP       PRIVACY POLICY      TERMS & CONDITIONS      APPLY FOR JOB       FAQs