EVE

     
เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า     เครื่องดูดควัน     เตาอบแบบฝัง        อ่างล้างจาน        อื่นๆ

เครื่องไม่ทำงาน

สาเหตุ
วิธีการแก้ไข
1. ไฟฟ้าดับ
1. ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นๆภายในบ้าน
    ว่าใช้งานได้หรือไม่
2. ไฟไม่เข้าเครื่อง(ไม่ได้เปิดเบรคเกอร์)
2. เปิดเบรคเกอร์หรือตรวจสอบเบรคเกอร์
3. ไม่ได้เสียบปลั๊กหรือเสียบปลั๊กไม่แน่น
3. เสียบปลั๊กใหม่ให้แน่น
4. ไม่ได้กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง
4. กดปุ่มเปิดเครื่อง
5. ตั้งฟังก์การใช้งานของเครื่องไม่ครบ
    timer+heater+temp ถูกตั้งทั้งหมด
5. เช็คว่าตั้งฟั้งชั่นก์การใช้งานครบหรือเปล่า เพราะเครื่อง
    จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อตัว timer+heater+temp
    ถูกตั้งทั้งหมด

ใช้เตาอบประกอบอาหารแล้วความร้อนๆไม่ถึงบ้าง อาหารไหม้บ้าง เกิดจากอะไร มีวิธีแก้ไขอย่างไร

สาเหตุ
วิธีการแก้ไข
1. เกิดจากการไม่อุ่นเตาอบให้ร้อนก่อนการประกอบอาหาร
1. โดยทั่วไปก่อนการประกอบอาหารโดยใช้เตาอบ ผู้ใช้ควรทำการอุ่นเครื่องเพื่อให้อุณหภูมิถึงจุดที่กำหนดไว้ก่อนทุกครั้ง โดยวิธีการอุ่นเครื่องมีวิธีง่ายๆคือให้ตั้งโปรแกรมการประกอบอาหารและอุณหภูมิที่ต้องการไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะใส่อาหารเข้าไปอบ 15-20 นาที จากนั้นค่อยใส่อาหารเข้าไป ดังนั้นหากไม่ทำการอุ่นเครื่องก่อนและใส่อาหารเข้าไปเลยจึงอาจทำให้อาหารไม่สุกหรือไหม้ได้่
2. เทอร์โมสแตทหรืออุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในเตาอบเสีย
2. ติดต่อศูนย์บริการเพื่อซ่อมบำรุง

เตาอบขณะประกอบอาหารมีกลิ่นเหม็นไหม้หรือควันกระจายออกมา

สาเหตุ
วิธีการแก้ไข
1. เกิดจากเศษอาหารหรือน้ำจากอาหารสัมผัสกับขดลวดให้ความร้อนหรือผนังด้านในเตาอบ
1. ให้ทำการปิดเครื่องและรอให้เครื่องเย็นก่อน แล้วจึงนำผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดที่ผนังด้านในทุกด้านและขดลวดให้ความร้อน เสร็จแล้วทิ้งไว้ให้แห้งก่อนแล้วจึงใช้งานตามปกติ
    LIVE THE EXTRAVAGANT LIFE      SITEMAP       PRIVACY POLICY      TERMS & CONDITIONS      APPLY FOR JOB       FAQs