EVE

     
เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า     เครื่องดูดควัน     เตาอบแบบฝัง        อ่างล้างจาน        อื่นๆ

 เตาแก๊สที่ใช้เปลวไฟที่ออกมาเป็นสีน้ำเงินอมแดงและทำให้หม้อเป็นเขม่าเกิดจากสาเหตุใดมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง

สาเหตุ
วิธีการแก้ไข
1. รูเล็กๆตรงหัวเตาถูกอุดตันด้วยเศษคราบอาหาร
โดยสาเหตุนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ภาชนะเป็นเขม่าสีดำแต่ยังทำให้เปลวไฟนั้นเบาลง และสิ้นเปลืองแก๊ส วิธีแก้ไขง่ายๆคือให้ถอดแผ่นปิดหัวเตาออกมาแล้วใช้ผ้าชุบน้ำล้างทำความสะอาดทั้งตัวหัวเตาและแผ่นปิด เสร็จแล้วเช็ดให้แห้ง
2. เกิดจากการผสมกันระหว่างแก๊สกับอากาศ โดยมีอัตราส่วนของอากาศน้อยเกินไป ทำให้เปลวไฟมีสีแดง
ถ้าหากเป็นเตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะให้ปรับรูปรับอากาศด้านล่างเตาดังรูปด้านล่าง
 

 
โดยหากปิดให้เหลือช่องอากาศน้อยก็จะทำให้อากาศเข้าไปน้อย และถ้าหากเปิดให้เหลือช่องอากาศมากก็จะทำให้อากาศเข้าไปมาก อีกทั้งเตาตั้งโต๊ะที่มีท่อสองท่อนั้นหมายถึงท่อของเปลวไฟวงในและเปลวไฟวงนอก
 

 

 

 

 

 

 
    LIVE THE EXTRAVAGANT LIFE      SITEMAP       PRIVACY POLICY      TERMS & CONDITIONS      APPLY FOR JOB       FAQs